Doktorsjouren Nordic AB

”Alla har rätt till en jämlik och bra sjukvård, inte bara de som har råd med privata sjukförsäkringar”, står det att läsa på Vänsterpartiets hemsida. Vänsterns grundläggande princip är att människors behov ska bestämma vilken vård som ska ges.

Jämlik hälsa och vård är en viktig fråga för Vänsterpartiet, då de vill förbättra de stora skillnader i både hälsa och tillgång till vård som finns i Sverige. För dem ska vården inte få skilja sig åt regionalt, socioekonomiskt, köns- och åldersmässigt, vilket den gör idag, enligt dem.

Vänstern vill även korta ner väntetiderna till vården, förbättra tillgängligheten, samt se över bristen på vårdplatser.

 

Skapa rätt förutsättningar

Vänsterpartiet anser att det krävs ett helhetsgrepp för att trygga sjukvårdens personalförsörjning i hela landet. Det gäller både nu och i framtiden, i form av en långsiktig plan av vilken kompetens som behövs och var den behövs.

Rätt kompetens måste finnas på rätt plats för att vården i landet ska kunna bli jämlik. Den behöver även organiseras och bemannas rätt. Vägen dit går via fler utbildade sjuksköterskor, dietister och specialistsjuksköterskor.

 

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Vänsterpartiet är angelägna om att höja kvaliteten i vården och vill därför uppmuntra fler sjuksköterskor att specialisera sig.

En betald specialistsjuksköterskeutbildning skapar inte bara fler jobb, utan höjer också kvaliteten på vården, menar de.

Därför har de förhandlat med regeringen och lyckats pressa fram 300 miljoner kronor per år för att ge fler sjuksköterskor möjlighet att studera till specialister.


 

Kvinnors hälsa

En annan viktig fråga för Vänsterpartiet är kvinnors hälsa. De anser att Sverige har kommit långt med jämställdheten, men att det finns en del kvar att korrigera.

Ett exempel är att män fortfarande har större chans än kvinnor att få vård efter en stroke. Det förekommer dessutom könsskillnader inom cancervården, liksom inom hjärtsjukvården. Vänstern vill råda bot på detta, men samtidigt måste vården anpassas efter de skillnader som ändå finns mellan könen.

 

5 snabba om Vänsterpartiet:

  •  alla ska ha rätt till en jämlik och jämställd vård,
    oavsett diverse olikheter och skillnader
  • självinläggningsprojekt inom psykiatrin samt längre öppettider
    på ungdomsmottagningar
  • tandvården ska på sikt ingå i hälso- och sjukvården
  • reglera kommersiella digitala vårdtjänster
  • nej till vinster i välfärden


                                                 
 

Tandvård

Vänsterpartiet vill också att alla ska ha råd att ha fungerande tänder, inte bara de som kan betala dyra behandlingar. Att tandhälsan har blivit en klassmarkör, som de säger, gillar de inte.

De anser att tänderna är en del av kroppen och bör på sikt ingå i hälso- och sjukvården.

 

Inga vinster inom välfärden

Vänsterpartiet ser en risk för felbehandling med de digitala vårdgivarna på marknaden och vill både reglera och begränsa den verksamhet dessa aktörer ska kunna syssla med i framtiden.

Partiet anser att det är olämpligt att bedöma psykiatriska tillstånd via mejl eller en app. Dessutom tycker de att tjänsterna inte riktas till de som verkligen behöver hjälp, utan till människor som redan har god tillgång till läkarvård.

Det är heller ingen överraskning att Vänsterpartiet är emot vinster i välfärden. Som det står på deras hemsida:

När vi går till vårdcentralen vill vi vara trygga med att vi bemöts utifrån våra behov, inte utifrån hur lönsamma vi är.

Vänsterpartiet vill att välfärden ska vara en fristad från allt sådant.

 

Nej till marknaden

Doktorsjouren har pratat med Matilda Johansson*, enhetschef i Vänsterpartiet, som bekräftar det ovan:

Vi anser att välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt ägare.

Johansson fortsätter och menar att de inte vill att marknaden ska styra.

Vård ska ges efter behov och finnas tillgänglig på rimliga avstånd för landets samtliga invånare.

Vi frågar vad Johansson anser skulle hända med vården i landet om bemanningsläkare inte fanns eller inte var beredda att ta ett jobb på distans, och hon svarar:

Vi anser att det är bättre att satsa på höjda löner, bättre arbetsvillkor, fler kollegor och mer inflytande för ordinarie personal än att i så stor utsträckning som sker idag använda sig av hyrpersonal och andra marknadslösningar. Det är inte hållbart i längden.


 

* Matilda Johansson är enhetschef på enheten för ledamotsstöd, Vänsterpartiet

Relaterade Artiklar