Söker ni vård och omsorgspersonal?

Vi har tillsammans över 30 år erfarenhet av vårdbemanning och förstår hur viktiga komponenterna ödmjukhet, kvalitet och bra service är. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att rekrytera och bemanna kvalitetssäkrad vårdpersonal till vårdgivare över hela Sverige. Vi är ISO certifierade inom både Kvalitet 9001 samt Miljö 14001 och har försäkringar som svarar mot Kompetensföretagens Allmänna Bestämmelser.

Värdig och professionell vård

Vi som arbetar på Doktorsjouren har alla lång erfarenhet av vårdbemanning och känner väl till de faktorer som avgör om ett samarbete ska bli lyckosamt.

Värdig och professionell vård

Varför Doktorsjouren?

Kontinuitet och trygghet i fokus

Vi lägger stor vikt vid att personalen vi hyr ut och rekryterar är av hög kvalité och bygger på så sätt långsiktiga relationer. Vår ambition är också att utveckla långsiktiga lösningar för att sänka kostnader för inhyrd personal samt underlätta rekrytering av fast personal så att alla som behöver sjukvård skall få en jämlik, professionell värdig vård oavsett vart i landet de bor. Våra konsultchefer är väldigt måna om att vårda sina relationer med läkaren/sjuksköterskan och har byggt upp ett samarbete som vilar på förtroende.

operation

Kvalitativ vårdbemanning

Oavsett om ni har kortsiktiga akuta behov eller långsiktiga behov av personal kan ni räkna med att vi är en stabil samarbetspartner som drivs av tron att alla människor i landet har rätt till en jämlik, professionell och värdig vård.

Vi vet att inhyrda läkare och sjuksköterskor idag är en viktig komponent för att kunna lösa bemanning av vårdpersonal, men vi vet också att branschen skulle kunna vara mer transparent, rättvis och trygg.

Vi anser det vara en viktig del av vårt ansvar att återinvestera i vården. Detta gör vi genom att parallellt med bemanningen utveckla långsiktiga lösningar för att sänka kostnader för inhyrd bemanning samt underlätta rekrytering av fast personal.

Vi finns här för dig!

Vi vill utmana branschen, vi vill visa att det går att få tillgång till kompetenta läkare och sjuksköterskor, för en rimlig kostnad med en trygg kontinuitet.
Välkommen att kontakta en bemanningskonsult för att få veta mer.

Vårt team
Camilla Leahlander
Camilla Leahlander

Kundansvarig & Vice VD
camilla.l@doktorsjouren.se
+46 73-089 72 45

Rebecca Klarström
Rebecca Klarström

Områdeschef Psykiatri & Försäljningschef
rebecca@doktorsjouren.se
+46 73-089 72 77

Camilla Storholm
Camilla Storholm

Ekonomiansvarig
camilla@doktorsjouren.se
+46 73-089 72 49

VÄLJ OSS!

Bemanning hos nya aktörer

För nystartade verksamheter är det ibland svårt att attrahera personal. Det kan vara svårt att konkurrera med de stora landstingsdrivna sjukhusen runt om i landet. En anledning kan vara att man till en början inte kan erbjuda samma villkor och förmåner, vilket kanske resulterar i att många läkare och sjuksköterskor

väljer att arbeta på de större sjukhusen. Med hjälp av vår stora kandidatbas kompletterat med ett brett kontaktnät kan vi hjälpa er med att matcha rätt person för ert företag. Det breda nätverket resulterar även ofta i en tidsbesparing och gör att vi snabbt kan leverera personal vid både långsiktiga och akuta behov.

Bemanning hos nya aktorer
Dyra rekryteringsprocesser
Personalen är den absolut viktigaste resursen i verksamheten. Inom vården utgör personalen även den största kostnadsposten, vilket gör att det är viktigt att ha rätt personer på plats. En rekryteringsprocess är resurskrävande i form av både tid och pengar. Genom att anlita oss får ni möjlighet att fokusera på det ni gör bäst. Vi står för sjuklön, rekryteringsprocess, löneadministration och personalhantering. Många har efter att ha arbetat på arbetsplatsen trivts så pass bra att det lett till fast anställning.
Överbelastad avdelning

Att sjuksköterskor jobbar hårt är vi alla medvetna om. På vissa enheter runt om i landet har överbelastningen resulterat i en stressig och negativ arbetsmiljö. Det har i sin tur lett till svårare rekryteringsprocesser för verksamheterna då de har fått dåligt rykte i branschen för överbelastning av personal. I sådana situationer kan vi hjälpa till med extra bemanningshjälp för att avbelasta, minska risken för misstag och på så sätt skapa en attraktiv arbetsplats hos verksamheterna.

Geografiskt läge som försvårar bemanning

Det ska inte vara avgörande var i landet du bor för den vården du ska få. Bristen på vårdpersonal är många gånger ett allvarligt problem på många håll i landet. Liksom i många andra länder utgör till exempel äldre en allt större del av befolkningen. På många mindre orter där befintlig vårdpersonal närmar sig pensionsålder kan det idag vara svårt att attrahera och behålla nya unga förmågor.

Likaså kan bristen på personal i de större orterna vara lika hög då trycket på upptagningsområde är för stort. Vilken orsak det än må vara ska vården för de som bor i en stad aldrig bli undermålig. Vårt mål är att hjälpa dig hitta de bästa bemanningslösningarna, för en rimlig kostnad med en trygg kontinuitet. Vi hjälper till att hitta personal så att alla kan få samma rätt till professionell och värdig vård oavsett var i landet de bor.