Om alla ska hjälpas åt, så låt oss hjälpas åt

Vi anmäler oss! Vi är här för att hjälpa till, nu som tidigare!
Doktorsjouren Nordic AB

Vad är vårt uppdrag? Varför existerar vi som bolag? Vad är vår vardag?

Kort och gott går vårt uppdrag ut på att vi ska se till att det finns läkare och sjuksköterskor där det inom vården finns brist. Vi har genom åratal slipat vår förmåga att reagera snabbt på de saker som händer i samhället. 

Våra anställdas vardag utgår från att se över de behov som uppkommer och se till att bemanna där det är brist och i dialog med verksamhetschefer skapa förutsättningar för att alla ska få den vård de behöver. Våra anställda har tränats i att kunna hantera stressade och pressade situationer för att så snabbt som möjligt kunna hjälpa till där behovet uppstår. Verksamhetscheferna ser oss allt som oftast som en förlängd del av sin vardag och ofta tacksamma för den arbetsuppgift vi sköter. 

Denna kunskap och förmåga är vi självklart inte ensamma om här på Doktorsjouren utan verkar dagligen i en konkurrenssituation på en öppen marknad där vi ständigt är tvungna att utveckla oss själva och bli bättre, snabbare och kvalitativa. 

Idag står Sverige inför en situation som vi inte har upplevt innan. Vi befinner oss i en situation där fler redan ansträngda sjukhus får en troligt värre ansträngd situation framöver. Vi ser redan resultatet av detta. Väntetiden på vårdcentralen, på sjukhuset eller i telefonkön blir allt längre. 

Som bemanningsföretag inom vården är vi ganska vana att misstänkliggöras, att av politiker svartmålas och av vissa myndigheter begränsas. I och med införandet av vårdmomsen har en av de största vårdreformerna i Sverige skett i relativ tysthet, därför är det välkommet att regeringen tillsätter en utredning för detta (länk). Resultatet är att flera bemanningsföretag har fått ännu svårare att överleva, duktiga medarbetare som dagligen jobbar med att se till att bemanna där bristerna finns orkar inte längre utan ger upp, privata vårdgivare stänger ner för att de helt enkelt inte klarar av att driva verksamheten. Det är inrättningar och personer som idag hade kunnat göra skillnad i den situation vi nu är i.

Jag tror mig med ganska stor säkerhet kunna säga att många beskrivna ovan, de som har haft det tufft och inte minst våra konkurrenter nu mer än någonsin kavlar upp ärmarna och försöker dra sitt strå till stacken. Bjud in oss så vi kan bidra med vår kunskap i hur man gör för att fylla de luckorna där det finns brister på personal idag och framöver. Vi har läkare och sjuksköterskor som vill jobba men inte vet hur man ska komma i kontakt med verksamheten, vi har även de som vill jobba online eller i telefonen. 

Låt oss vara med och hjälpa till! Vi delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap. Bjud in oss för vi kan berätta om det mest effektiva sättet att få tag på personal. Vi räcker upp handen och anmäler oss och idag är våra kollegor i branschen inte konkurrenter utan vi vill tillsammans göra det vi är bäst på.

 

Vice VD
Camilla Leahlander