Liberalerna och sjukvården

Inför valet 2018
Doktorsjouren Nordic AB

Liberalerna vill att varje människa ska ha friheten att styra sitt liv. Patienter ska ha möjligheten att välja vård, inte landstinget. De ska få vara delaktiga och bemötas på ett personligt plan som tillgodoser deras specifika behov.

Det är också viktigt att människor litar på att de kan få vård i tid och att vården är den bästa möjliga.

Liberalerna öppnar också upp för möjligheten att patienter kan välja vård i ett annat landsting eller ett annat EU-land.

 

Egen fast husläkare

Valfriheten är som sagt viktig för partiet. Samtidigt vill man flytta vården närmare människorna, genom att varje person får en egen fast husläkare på en vårdcentral. På så sätt vill man förbättra kontinuiteten och effektiviteten på vården.

Liberalerna har kikat på Danmark och Norge, där läkarna har cirka 1200 patienter*, vilket är ungefär hälften av vad svenska läkare har idag. Man vill att detta ska gälla även här, och tanken är att varje läkare ska ansvara för sina patienter och samordna all vård som de är i behov av.

Förutom detta vill de också minska det administrativa arbetet för läkarna, så att de kan inrikta sig på patienterna. Genom att skapa fler jobb inom vården, som till exempel vårdbiträden, blir detta möjligt.

 

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Förutom fler vårdbiträden vill Liberalerna skapa en modern, akademisk specialistutbildning för sjuksköterskor. Genom att erbjuda full lön under utbildningen och möjligheten att göra karriär hoppas man locka fler att söka sig till sjuksköterskejobbet.

 

5 snabba om Liberalerna:

 

  • valfrihet i vården överallt där det går
  • fasta husläkare som ska samordna vården
  • karriärtjänster med höre lön till specialistsjuksköterskor
  • ökad samverkan mellan olika aktörer för en bättre
    resursanvänding
  • inrätta en statlig, avgiftsfri plattform för offentliga upphandlingar
     


                                                           


”Kömiljarden”

Tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, vill Liberalerna återinföra ”kömiljarden”. Med den tänker Alliansen korta väntetiderna för patienter och skapa bättre samordning i sjukvården.

Kömiljardens syfte är kanske framför allt att bättre hjälpa kroniskt och långvarigt sjuka, och ska omfatta diagnostik, återbesök och rehabilitering. Reformen ska fungera som morot för landsting och regioner för att korta köerna.

 

Vinster inom välfärden

Liberalerna vill att statens ägande och företagande ska upphöra och att fler aktörer tar plats inom skola, vård och omsorg. De vill också att det ska bli lättare för små- och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Allt för att främja konkurrens, vilket de anser gör företag mer effektiva och priserna lägre.

 

De vill heller inte förbjuda företag som verkar inom välfärden att göra vinst. Tack vare höga krav och noggrann tillsyn av verksamheterna ska ledstjärnan ska vara kvalitet i samtliga led.

 

Effektiv användning av vårdens resurser

Malin Strid*, utredare på Liberalernas riksdagskansli, har besvarat Doktorsjourens frågor. Hon säger:

Vi behöver fler som är med och utför vård – inte färre. Vi ser värdet och behovet av fler privata vårdgivare runtom i landet och vill utöka vårdval.

Samtidigt vill Liberalerna inte att marknaden ska styra vården, utan staten. Strid tillägger:

… men marknaden i form av privata vårdgivare, konkurrens om vårdidéer, en fri arbetsmarknad med flera arbetsgivare för vårdpersonal etc. kan bidra till att öka kvalitet och tillgänglighet, samtidigt som vårdens resurser används effektivt.

Vi pratar om vilka incitament som krävs för att bemanningsläkare ska vilja jobba på annan ort, och Strid nämner några orsaker:

Lön och andra arbetsvillkor är förstås en del i detta, men ofta kan det ju vara annat som lockar också, som vacker natur – eller storstadspuls.

Slutligen frågar vi vad Liberalerna anser skulle hända med vården och välfärden i landet om bemanningsläkare inte fanns eller inte var beredda att ta ett distansjobb. Strid svarar:

Bemanningspersonal är viktig för att klara tillfälliga toppar och speciella situationer. Dock kan det inte vara en långsiktig lösning på rekryteringsproblem. Bemanningspersonalen behövs men strävan är att minska användning av bemanningsföretag och göra fast anställning hos vårdgivarna mer attraktiv.

 

*  https://www.liberalerna.se/politik/sjukvard/

* Malin Strid är utredare för bl.a. socialpolitik, vård och omsorg samt äldrefrågor, Liberalernas riksdagskansli