Vårdbemanning för ett bättre liv
Vi matchar vårdkraft med behov - över hela Norden
Vilken typ av vårdhjälte behöver du?

Värdig och professionell vård

Vi som arbetar på Doktorsjouren har alla lång erfarenhet av vårdbemanning och känner väl till de faktorer som avgör om ett samarbete ska bli lyckosamt.

Kvalitativ vårdbemanning

Oavsett om ni har kortsiktiga akuta behov eller långsiktiga behov av personal kan ni räkna med att vi är en stabil samarbetspartner som drivs av tron att alla människor i landet har rätt till en jämlik, professionell och värdig vård.

Vi vet att inhyrda läkare och sjuksköterskor idag är en viktig komponent för att kunna lösa bemanning av vårdpersonal, men vi vet också att branschen skulle kunna vara mer transparent, rättvis och trygg.

Vi anser det vara en viktig del av vårt ansvar att återinvestera i vården. Detta gör vi genom att parallellt med bemanningen utveckla långsiktiga lösningar för sänka kostnader för inhyrd bemanning samt underlätta rekrytering av fast personal.

Vi finns här för dig!

Vi vill utmana branschen, vi vill visa att det går att få tillgång till kompetenta läkare och sjuksköterskor, för en rimlig kostnad med en trygg kontinuitet.

Välkommen att kontakta en bemanningskonsult för att få veta mer.

Vårt team
Har arbetat med psykiatribemanning sedan flera år. Vill tillsammans med sina kollegor göra vården bättre genom att skapa nya relationer och att se till att rätt läkare hamnar på rätt plats. Mode är ett STORT intresse!
Rebecca Klarström
Områdeschef Psykiatri & Försäljningschef
rebecca@doktorsjouren.se
+46 73-089 72 77
Har arbetat med psykiatribemanning sedan flera år. Vill tillsammans med sina kollegor göra vården bättre genom att skapa nya relationer och att se till att rätt läkare hamnar på rätt plats. Mode är ett STORT intresse!
Med ca 10 år erfarenhet från bemanningsbranschen och juridik är Camilla en av initiativtagarna till Doktorsjouren. Att samtidigt hinna träna, hämta och lämna 3 st småbarn är ingen match.
Camilla Leahlander
Kundansvarig & Vice VD
camilla.l@doktorsjouren.se
+46 73-089 72 45
Med ca 10 år erfarenhet från bemanningsbranschen och juridik är Camilla en av initiativtagarna till Doktorsjouren. Att samtidigt hinna träna, hämta och lämna 3 st småbarn är ingen match.
Lägger märke till detaljer, sjunger i kör och håller koll på allt - så kan vi sammanfatta vår Ekonomiansvarige. Hunden heter Kotten! Om tid finns bemannar hon även ut en och annan läkare!
Camilla Storholm
Ekonomiansvarig
camilla@doktorsjouren.se
+46 73-089 72 49
Lägger märke till detaljer, sjunger i kör och håller koll på allt - så kan vi sammanfatta vår Ekonomiansvarige. Hunden heter Kotten! Om tid finns bemannar hon även ut en och annan läkare!
Välj oss!
Dyra rekryteringsprocesser

Personalen är den absolut viktigaste resursen i verksamheten. Inom vården utgör personalen även den största kostnadsposten, vilket gör att det är viktigt att ha rätt personer på plats. En rekryteringsprocess är resurskrävande i form av både tid och pengar. Genom att anlita oss får ni möjlighet att  fokusera på det ni gör bäst. Vi står för sjuklön, rekryteringsprocess, löneadministration och personalhantering. Många har efter att ha arbetat på arbetsplatsen trivts så pass bra att det lett till fast anställning. 

Bemanning hos nya aktörer

För  nystartade verksamheter är det ibland svårt att attrahera personal . Det kan vara svårt att konkurrera med det stora landstingsdrivna sjukhusen runt om i landet. En  anledning kan vara att man till en början inte kan erbjuda samma villkor och förmåner, vilket kanske resulterar i att  många läkare och sjuksköterskor väljer att arbeta på de större sjukhusen. Med hjälp av vår stora kandidatbas kompletterat med ett brett kontaktnät kan vi hjälpa er med att matcha rätt person för ert företag. Det breda nätverket resulterar även ofta i en tidsbesparing och gör att vi snabbt kan leverera personal vid både långsiktiga och akuta behov. 

 

Överbelastad avdelning

Att sjuksköterskor jobbar hårt är vi alla medvetna om. På vissa enheter runt om i landet har överbelastningen resulterat i en stressig och negativ arbetsmiljö. Det har i sin tur lett till svårare rekryteringsprocesser för verksamheterna då de har fått dåligt rykte i branschen för överbelastning av personal.  I sådana situationer kan vi hjälpa till med extra bemanningshjälp för att avbelasta, minska risken för misstag och på så sätt skapa en attraktiv arbetsplats hos verksamheterna.

 

Geografiskt läge som försvårar bemanning

Det ska inte vara avgörande var i landet du bor för den vården du ska få.  Bristen på vårdpersonal är många gånger ett allvarligt problem på många håll i landet. Liksom i många andra länder utgör  som exempel äldre en allt större del av befolkningen. På många mindre orter där befintlig vårdpersonal närmar sig pensionsålder kan det idag vara svårt att attrahera och behålla nya unga förmågor. Likaså kan bristen på personal i de större orterna vara lika hög då trycket på upptagningsområde är för stort.  Vilken orsak det än må vara ska vården för de  som bor i en stad aldrig bli undermålig. Vårt mål är hjälpa dig hitta de bästa bemanningslösningarna, för en rimlig kostnad med en trygg kontinuitet. Vi hjälper till att hitta personal så att alla kan få samma rätt till professionell och värdig vård oavsett var i landet de bor.

Inför
 • Utvärdering av behov
 • Efterforska kandidater
 • Kvalitestsgenomgång potentiella konsulter
 • Matchning
 • Presentation av potentiell konsult
 • Godkännande och planera uppdrag
 • Tillsättning och förberedelse
Under
 • Start för bemanningsuppdrag
 • Kontakt med konsultchef för avstämning
 • Tidrapport för attest och godkännande
 • Löpande avstämning
Efter
 • Avslut bemanningsuppdrag
 • Kontakt med konsultchef för utvärdering
 • Tidrapport för attest och godkännande