Doktorsjouren i samarbete med iUNIA

Doktorsjouren har inlett ett samarbete med iUNIA, vars mål är att uppdatera, uppgradera och omdefiniera mödravården.
iUNIA

Doktorsjouren söker just nu för iUNIA's räkning sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och psykiatriker som har erfarenhet av att arbeta med kvinnohälsa. Arbetstiderna är flexibla och arbetet sker online.

iUNIAS mål är att modernisera graviditet-, förlossning- och eftervårdsresan genom att avlasta befintliga kliniker och sjukhusavdelningar med besvär och symptom som inte är akuta eller kräver fysisk undersökning och/eller provtagning. De kombinerar kvalitativ vårdkompetens med teknologi, där vårdpersonal ges den bästa förutsättningen för att tillhandahålla vård och omsorg till sina patienter.

iUNIA kommer att tillhandahålla digitala uppföljningar och konsultationer enligt basprogrammets direktiv, och stöttar med EPDS-screeningen, håller patientfokuserad vård med inriktning för den havande, partnern, föräldrar, relationen, trauma och ångest.

Doktorsjourens vision värdig vård kombinerat med trygghet och bra villkor för personal är enligt iUNIA de viktigaste grundstenarna för valet av samarbetet.

_______________________________________

Kontakta Camilla Leahlander för mer information.

Camilla Leahlander
073-0897245
camilla.l@doktorsjouren